İngiltere’de Bu Reklamların Yasaklanması Gündemde!

İngiltere, birçok tartışmanın ardından  basmakalıp cinsiyet rollerinin yeniden üretimine etki eden reklamların kampanyalarını yasaklama eğiliminde.

Çamaşır suyu reklamında anne rolündeki bir kadının, sürekli olarak çocuklarının kirli t-shirtlerini yıkarken gösterilmesi üzerine tartışmaların artmasının ardından, 17 Temmuz’da İngiltere’deki reklam sektöründeki kurallarla ilgili çalışmalarda bulunan bağımsız kuruluş Advertising Standards Authority (ASA) (Reklamcılık Standartları Kurumu), Depictions, Perceptions and Harms (“Temsil, Algı ve Zarar”) adlı raporunu yayımladı. Bu raporda, basmakalıp cinsiyet imajının yeniden üretimine etki eden reklam kampanyalarına karşı mevzuatların güçlendirilmesi gerektiği üzerinde duruldu.

“Aile içindeki rollerde kadınların tek başına temizlikten sorumlu olarak temsil edildiği” reklamların yasaklanması gerekliliğini dile getirdi.


Bu reklamların iki taraflı etkilerinden bahseden raporda, tek tip cinsiyetçi söylemleri yeniden üreten reklamların hem kız çocukları üzeride hem de erkek çocukları üzerinde olumsuz etkilere neden olduğu belirtildi.

Kız çocuklarının kadınlar için belirlenmiş rolleri reklamlar aracılığıyla edinmeleri üzerinde durulurken, aynı zamanda erkeklerin ev içi işleri ve aile görevlerini gerçekleştirmede başarısız olacakları söylemini yeniden üreterek reklamların toplum üzerinde zararlı etkileri dile getirildi.

ASA’nın konuyla ilgili ilk bu çalışması değil.

Daha önceden de Photoshop’un kötüye kullanılmasının yasaklanması gerektiği üzerinde durmuştu. Cara Delevingne’nin oynadığı Rimmel markasının maskara reklamındaki gibi ya da 2016 yılındaki Gucci reklamındaki gibi kadınların aşırı şekilde zayıf temsillerinin yasaklanması gerektiği ve bu söylemlerin zararları üzerinde durmuştu.

Reklamlar Güzellik Standartlarının Çok Ötesinde

ASA sadece kadınlara belirli güzellik normlarının dayatıldığı reklamların yasaklanması üzerine çalışmalarda bulunmuyor, aynı zamanda kadınların sosyal olarak önceden belirlenmiş cinsiyet rollerini de dile getiriyor.

Ella Smillie, anket koordinatörü durumu şöyle açıklıyor:

“ Bizim çalışmalarımız reklamların çocuklarda ve yetişkinlerde belirli basmakalıp rolleri beslediğini gözler önüne seriyor. Çizilen bu roller defalarca tekrarlanarak gençlerin algılarını ve hayattaki seçimlerini kısıtlıyor. Bizim tavsiyemiz modern toplumlarda cinsiyet rollerinin daha iyi temsil edilmesi gerektiğidir.”

70 000 imza toplandı

Aynı tartışmalar, 2016 yılında, GAP KİDS markasının bir reklamı üzerine de olmuştu. Reklamda gösterilen fotoğrafta bir erkek çocuk “küçük öğrenci”, kız çocuk ise “sosyal kelebek” olarak temsil edilmişti ve reklama “geleceğiniz burada başlar” sloganı eşil ediyordu.


Protein World

 

Aynı şekilde Protein World markasının metrolarda gösterilen reklamlarda “Vücudunuz plaja hazır mı?” reklamının ardından 70 000 imza ve 400’e yakın şikâyet dilekçesi ile reklam “sosyal açıdan sorumsuz” olmakla suçlanmıştı.