TÜİK: Kültürel İstihdam Bir Önceki Yıla Göre %2,3 Arttı!

TÜİK verilerine göre 2016’da Kültürel İstihdam bir önceki yıla göre yüzde 2,3 artarak 588 bine ulaştı. Kültürel istihdamın toplam istihdam içindeki payı yüzde 2,2 olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2016 yılına ilişkin ‘kültürel istihdam’ verilerini açıkladı.

Buna göre, 2016’da 588 bin kişi Kültürel İstihdam kapsamında yer aldı. Kültürel istihdamın toplam istihdam içindeki payı yüzde 2,2 oldu. Kültürel istihdam 2016’da bir önceki yıla kıyasla yüzde 2,3 arttı.


Erkeklerde 52,6 Kadınlarda 47,4

2016’da kültürel istihdamın yüzde 52,6’sını erkekler oluştururken, kadınların oranı yüzde 47,4 oldu.

Yaş gruplarına göre bakıldığında ise;

kültürel istihdamda olanların yüzde 62,2’si 30-54 yaş grubunda,

yüzde 30,8’i 15-29 yaş grubunda,

yüzde 6,8’i ise 55 ve daha yukarı yaş grubunda yer aldı.

Tamamlanan eğitim düzeyine göre incelendiğinde, kültürel istihdamda olanların;

yüzde 47,1’i lise altı eğitimli

yüzde 32,1’i yükseköğretim mezunu

yüzde 20,7’si lise ve dengi meslek okulu mezunuydu.

Kültürel mesleki alanlara göre kültürel istihdamda;

El sanatları çalışanlarının payı yüzde 44,4

Mimarlar, planlamacılar ve tasarımcıların payı yüzde 15,3

Yaratıcı sanatçılar ve sahne sanatçılarının payı ise yüzde 8,7 oldu.

Kültürel faaliyet alanlarına göre kültürel istihdamda olanlardan;

Mimarlık ve uzmanlaşmış tasarım faaliyetlerinde çalışanların payı yüzde 11,1

Yaratıcı sanatlar, gösteri sanatları ve eğlence faaliyetlerinde çalışanların payı yüzde 7


Programcılık, yayıncılık ve haber ajanslarının faaliyetlerinde çalışanların payı ise yüzde 5,1 olarak gerçekleşti.